Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Hüseyin YILMAZ
Yazı İşleri Müdürü

Müdürlüğümüzün Görevleri;

  1. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin sekreterya işlerini yapmak.
  2. Meclis ve encümen toplantılarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
  3. Karar organlarının (Meclis-Encümen) almış oldukları kararları ilgili birim ve kişilere ulaştırmak.
  4. Karar organlarının toplantı gündemini hazırlamak.
  5. Bilgi Edinme Kurulu'nun sekreteryasını yapmak ve Dilekçe Kanunu'nun uygulanmasını sağlamak.
  6. Belediyeye gelen evrakları kaydederek ilgili birimlere ulaştırmak, birimler arasında evrak akışını sağlamak.
  7. Dış kuruluşlara gönderilen evrakın postalama ve kurye işlerini yürütmek.
  8. Evlendirme işlemlerini Belediye Başkanı adına yürütmek.
  9. Belediye Meclisinin ve encümeninin aldığı kararlarla belediye birimlerinden gelen evrakların arşivlenmesini sağlamak.
  10. Başkanlığa gelen tüm resmi evrak ve vatandaş istek, şikayetlerini içeren dilekçeleri kabul etmek, konularını saptayarak, kaydının yapılmasından sonra ilgililere zimmetle teslimini sağlamak.