İmar Planı Değişiklikleri Askı İlanı

 

 

Belediye Meclisinin 31/07/2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile onaylanan Kumluca 1/1000 ölçekli Uygulama ve 1/5000 ölçekli Nazım İlave + Revizyon İmar Plan Değişiklikleri, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 04/08/2017 tarihinden itibaren Belediyemizin zemin katındaki ilan panosunda ve internet adresinde ( http://www.kumluca.bel.tr) 1(bir) ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.