İMAR PLANI ASKI İLANI

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye sınırlarımız içerisinde kalan Yeni Mahalle Ürkütler Caddesi Mevkiinde, 07/01/2020 tarih ve 04 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanan İmar paftalarında belirtilen Düzenleme Sahası Sınırları içinde kalan, tapuda 162 ada, 1-2-3-4-5-6-10-11-12-18-25 no.lu parseller, 163 ada, 147-148-149-150-151-152-156-159-160-161 no.lu parseller ile 167 ada, 1ve 2 no.lu parsellerin bulunduğu kısımda, İmar Kanununun 18. Madde uygulaması olan “ Arazi ve Arsa Düzenlemesi”  uygulaması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümeninin 20/02/2020 tarih ve 6 sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.

 

İmar Kanununun 18. Madde uygulaması olan “Arazi ve Arsa Düzenlemesine” ait evraklar 06/03/2020 tarihinde Belediyemiz ilan panosunda ve internet adresinde ( http://www.kumluca.bel.tr) 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen duyurulur. (06/03/2020)

 

 

İMAR PLANI ASKI İLANI
İMAR PLANI ASKI İLANI
İMAR PLANI ASKI İLANI
İMAR PLANI ASKI İLANI
İMAR PLANI ASKI İLANI
İMAR PLANI ASKI İLANI
İMAR PLANI ASKI İLANI
İMAR PLANI ASKI İLANI
İMAR PLANI ASKI İLANI
İMAR PLANI ASKI İLANI
İMAR PLANI ASKI İLANI
İMAR PLANI ASKI İLANI
İMAR PLANI ASKI İLANI
İMAR PLANI ASKI İLANI
İMAR PLANI ASKI İLANI
İMAR PLANI ASKI İLANI
İMAR PLANI ASKI İLANI
İMAR PLANI ASKI İLANI
İMAR PLANI ASKI İLANI
İMAR PLANI ASKI İLANI
İMAR PLANI ASKI İLANI
İMAR PLANI ASKI İLANI