İMAR PLANI ASKI İLANI

Kumluca Merkez Mahalle sınırları içerisinde bulunan 138,139,147,151,152,156 ve 161 no.lu adalara ait F28b.05.3d, F28b.10a.2a ve F28b.10a.2b pafta no.lu Uygulama İmar Planı Değişiklikleri, 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi uyarınca Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarih ve 03 sayılı kararı ile onaylanarak, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince Belediyemiz İlan Panosunda ve İnternet adresinde 08/01/2020 ile 06/02/2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.