VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI ÜST EKİPMAN SATIŞ İHALESİ

İ   L   A   N

 

KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

S.NO   CİNSİ                                   KAPASİTESİ          MODEL      MUAMMEN BED.    GEÇİCİ TEM.    İHALE TARİHİ

   1      Vakumlu yol süpürme     4 m3 çöp tankı         2012         30.000,oo-TL         2.000,oo-TL      17/12/2019         

             aracı üst ekipmanı           

 

1) Belediye Encümeninin 05.12.2019 tarih ve 2019/24 Sayılı Kararı gereğince, Belediyemiz makine parkında bulunan Mitsubishi Fuso Canter FE  859 E (4X2) 2012 model şasi kamyon üzerinden çıkartılan 4 m3 çöp tankı kapasiteli vakumlu yol süpürme aracı üst ekipmanın Takdir Kıymet Komisyonunun belirlemiş olduğu muammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c, 45 ve 49. maddelerine göre Açık Artırma Teklif Usulüyle 17.12.2019  Salı  günü saat 14.00’de Belediye hizmet binası Meclis Toplantı Salonu  odasında Belediye Encümeni huzurunda ihaleyle taliplilere satılacaktır.

 

2) Birinci ihalede talipli çıkmaması, ihale üzerinde kalanın vazgeçmesi, ihalenin herhangi bir sebepten dolayı iptal edilmesi durumunda, ikinci ihale  24.12.2019  tarihinde aynı yer, saat, şekil ve şartlarda yeniden yapılacaktır.

 

3) İhale ile ilgili şartname ve bilgiler mesai dahilinde bedeli karşılığında  Belediye Yazı İşlerinde görülebilir ve temin edilebilir.

 

4)  İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin İdari Şartnamenin 6. maddesinde istenilen belgelerini ihale günü  ve saat 12.30’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne  vermeleri gerekmektedir.

 

5) Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

 

6) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Taliplilerin ihale günü ve saatine kadar yukarıdaki istenen belgeleri ile birlikte hazır olmaları ilan olunur.  05/12/2019