İMAR PLANI ASKI İLANI

   Belediye sınırlarımız içerisinde Yeni Mahalle Ürkütler Caddesi mevkiinde, tapuda 162 ada, 1-2-3-4-5-6-10-11-12-18-21-22-24-25 no. lu parseller, 163 ada, 147-148-149-150-151-152-153-155-156-158-159-160-161-162 no.lu parseller ile 167 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 03/09/2019 tarih ve 25 sayılı Belediye Meclis kararı ile onanan F28b.05d.4c- F28b.05d.3d- F28b.05d.3c no.lu imar paftalarında belirtilen Düzenleme Sahası Sınırları içerisinde kalan taşınmazların bulunduğu kısımda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre "Arazi ve Arsa Düzenlemesi" uygulaması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümeninin 24/10/2019 tarihli toplantısında 22 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir. 

    İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması olan " Arazi ve Arsa Düzenlemesi" ne ait evraklar Belediyemiz İlan Panosu ve Belediyemiz İnternet Sitesinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İMAR PLANI ASKI İLANI
İMAR PLANI ASKI İLANI