İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI

BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

            Kumluca Merkez Mahalle Fevzi Çakmak Caddesinde, mülkiyeti Belediyemize ait, imar planında “Konut” alanında bulunan 141 ada 73,74,81,82 ve 83  no.lu parsellerde “Sosyal Tesis Alanı” olacak şekilde yaptırılan F28b.10a pafta no.lu Nazım İmar Planı Değişikliği ile F28b.10a.1a pafta no.lu Uygulama İmar Planı Değişiklikleri, 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi uyarınca Belediye Meclisinin 11/06/2019 tarih ve 22 sayılı kararı ile onaylanarak, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince Belediyemiz İlan Panosunda ve İnternet adresinde 12/06/2019 ile 11/07/2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.