İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

Kumluca Beldesi Kavaklı Kaldırım Mahallesi Kavaklı Caddesinde, 128 ada 44 no.lu parsele ait, imar planında “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak ayrılan alanda Belediyemiz tarafından yaptırılan F28b.09b pafta no.lu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile F28b.09b.2b pafta no.lu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi uyarınca Belediye Meclisinin 02/10/2018 tarih ve 34 sayılı kararı ile onaylanarak, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince Belediyemiz İlan Panosunda ve İnternet adresinde 08/10/2018 ile 07/11/2018 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.