Fen İşleri

Fen İşleri Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır:

 1. Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak 
 2. Belediyenin yapı ve inşaat programını hazırlamak 
 3. Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak
 4. İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak
 5. Kat karşılığı veya yap işlet devret metoduyla yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün işlemlerini yerine getirmek
 6. Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüd, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarını hazırlamak, takiplerini yapmak 
 7. Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak,yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak
 8. Yol kenarlarına ve merdivenlere korkuluklar yapmak
 9. Belediyenin görev ve yetki alanına giren yollarda bordür ve tretuar çalışmalarını yapmak veya yaptırmak 
 10. Açık-kapalı park yerleriyle alt ve üst geçit yerlerini yapmak veya yaptırmak 
 11. Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak
 12. Teknik konularda Başkanlık makamına ve belediyelerin diğer birimlerine danışmanlık yapmak 
 13. Alt yapı çalışmalarında (yağmursuyu kanalı) projelendirip yapmak