Evlilik İşlemleri

Evlenme Müracaatı İçin Talep Edilen Belgeler

 1. Nüfus Cüzdanları Aslı ve Fotokopileri
 2. Kumluca Sağlık Ocağından Sağlık Raporu
 3. Çiftlere Ait Nüfus Kayıt Örnekleri
 4. Adres Beyanı
 5. 4'er Adet Fotoğraf
 6. 17 Yaşını Doldurmuşlar İçin Anne-Baba İzni
 7. 16 Yaşından Küçükler İçin Mahkeme Kararı

Evlenme İzin Belgesi İçin Talep Edilen Belgeler

 1. Nüfus Cüzdanları Aslı ve Fotokopileri
 2. Kumluca Sağlık Ocağından Sağlık Raporu
 3. Çiftlere Ait Nüfus Kayıt Örnekleri
 4. Adres Beyanı
 5. 4'er Adet Fotoğraf

1587 sayılı Nüfus Kanununun 23.maddesi uyarınca, Türk vatandaşlarının evliliklerini bir ay içerisinde Türkiye'de kayıtlı bulundukları nüfus müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir. Yurt dışında evlenen Türk vatandaşları bu işlemi ancak baglı bulundukları Başkonsolosluklar veya Konsolosluk şubeleri aracılıgıyla yaptırabilir. Evlililik tescil işlemi için aşagıda belirtilen belgelerle Konsolosluk şubesine şahsen müracaat yeterli olacaktır. Baglı bulunulan nüfus müdürlügünden nüfus kayıt örnegi alındıgında, şahsın adına yeni nüfus cüzdanı ve Konsoloslukca düzenlenen Uluslararası Aile Cüzdanı çiftlere verilir. işlemler yaklaşık iki ay sürmektedir. Nüfus cüzdanı şahsen alınabılecegı gibi, adrese posta ile de gönderilebilir. (Bu belgeler evlenme tescili müracaatı sırasında istenilmektedir. Tescil işleminin evlilik akdinin tamamlanmasından sonra yapılması gerektiginden, sadece Yabancı Makamlar tarafından düzenlenmiş bir evlenme belgesi ve evlenen kişilere ait eksiksiz kimlik bilgileri bu işlem için yeterlidir. Türkiye'ye girişi vizeye tabi olan ve Türk vatandaşı bir erkekle evli bulunan yabancı bir kadına, yurda girişi yasaklanmış veya istizana baglı şahıslardan olmamak kaydıyla, tabiyeti ve taşıdıgı seyahat belgesi ne olursa olsun, gerekli girşs vizesi re'sen Konsolosluk şubelerinden verilir. Uzun sureli oturma için, ilgilinin vizesinde kayıtlı kalış süresi içinde ikamet ettigi ilin valiligine (Emniyet Müdürlügü-Yabancılar şubesi) müracaat ederek iki (2) yil sureli ikamet izin belgesi alması gerekir. Türkiye'ye girişi vizeye tabi olmayanlar için uzun süreli kalış için aynı işlem sozkonusudur. Türk vatandaşı bir kadınla evli yabancı erkegin (tabiyeti veya taşıdıgı seyahat belgesinin cinsinden bagımsız olarak), Avrupa Birligi üyesi ülkeler vatandaslarının, ABD, Avusturalya, Avusturya, Finlandiya, Isvec, Isvicre, Izlanda, Japonya, Kanada ve Norveç vatandaşlarının Türkiye'deki ikamet izinleri, Türk yabancılar mevzuatının genel hükümleri çercevesinde ve uygun görülecek sürelerle, toplam beş (5) yıla kadar, Içisleri Bakanlıgı'nın onayıyla ilgili valiliklerce verilir. Verilecek ikamet amaçlı vizeleri istizana tabidir.

Yabancıların Türkiye'de Evlenmesi

Türkiye'de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler. Aynı devlet vatandaşı olan iki yabanci kendi milli kanunu yetki vermiş oldugu takdirde, o devletin Türkiye'deki temsilcilikleri onunde evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamları önünde de evlenebilirler. Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurlugunca kabul edilerek, bu öonetmeligin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır. Evlenme ehliyet belgesinin getirtilmesi konusunda evlendirme memurları yabancı devlet başkonsoloslukları ile dogrudan yazışma yapabilecekleri gibi, Içisleri Bakanlıgı aracılıgıyla da bu belgeleri getirtebilirler.

Vatansız veya vatandaşlık durumu düzgün olmayanların evlenmesi

Vatansız veya mültecılerle, vatandaşlık durumu muntazam olmayan yabancıların müracaatları evlendirme memurları tarafından kabul edilir.Bunların evlenme manilerinin bulunup bulunmadıgı, Türkiye'de nüfus kaydı tutuluyorsa Genel Müdürlükten verilecek evlenme ehliyet belgesi ile, henüz nüfus kaydı tesis edilmemis ise emniyet makamlarınca tutulan dosyalardakı bilgilere göre bu makamlarca verilecek belge ile tesbit edilir.

Evlenme Ehliyeti ve şartları

Evlenebilmek icin aşagıdaki şartları taşımak gereklidir.

 1. Reşit olmak.(Reşit olmayanlar için anne ve babanın muvafakatı veya mahkeme kararı)
 2. Mümeyyiz olmak.
 3. Yakın akraba olmamak.
 4. Evli olmamak (boşanmış kişisler için kesinleşmiş mahkeme kararı veya eşi ölmüs ise, ölüm belgesi veya onaylı örnegi)
 5. Kadın için kanuni evlenme yasagı bulunmamak.
 6. Kazai evlenme yasagı bulunmamak.
 7. Zuhrevi ve bulaşıcı hastalıgı bulunmamak.

Müracaat Sırasında Doldurulması Gereken Belgeler

 1. Evlenecek kışilerce imzalanmış 4 adet ''Evlenme Beyannamesi''
 2. Nüfus cüzdanının aslı, yabancılar için pasaport,kendi Konsolosluklarının ya da bulunulan ülkenin vatandaşı ise yerel makamlarının düzenleyecekleri onaylı dogum belgesi (birth certificate)
 3. Saglık raporu (Eşlerden birinin talebi halinde)
 4. Altıışar adet vesikalık resim.
 5. Medeni durumlarını gösterir resmi belge.
 6. Evlenme Ehliyet Belgesi (Certificate of Capacity to Marry). Yabancılar için, yetkili merkezi makamlar veya o devletin mahalli temsilcilikleri tarafindan verilmiş ve usulune göre tasdik edilmiş olan evlenme ehliyet belgesi.

MARRIAGE PROCEDURE IN TURKEY (Concerning foreign nationals)

A Turkish and a foreign national or two foreign nationals of different countries can get married only by the authorized Turkish registrar for civil marriages in Turkey. If authorized by their own legislation, the official representatives of foreign countries in Turkey can act as a marriage registrars for their own citizens. The foreign nationals of the same country can get married in Turkey either in the offices of their own countries Embassy/Consulate or by the Turkish authorities. Foreign nationals can apply to the marriage registrars in Turkey and they are subject to the same rules and provisions of the Turkish Civil Code concerning the Turkish Citizens. In order to obtain the required marriage license, marriage registrars can directly correspond with the related consulates or they can obtain necessary documents trough the Turkish Ministry of Interior.

CONDITIONS AND CAPACITY FOR A VALID MARRIAGE

 • In order to marry, a person must arrive at years of discretion which is 18 in Turkey.
 • Only those who have sufficient mental capacity to make fair judgment are allowed to marry.
 • Those who are related trough consanguinity at first degree are not allowed to marry.
 • A married person can not apply for another marriage. A divorcee should produce the legal documents (ie: A Court Sentence about the termination of her/his previous marriage) in order to marry again.
 • A women whose marriage was dissolved can not marry during the period which is indicated in the divorce decree. A divorce decree may also state a waiting period for the parties to marry again.
 • A person can not apply if there a legal bar about her/his marriage.
 • Certain venereal and contagious diseases constitute a bar to marriage in Turkey.

REQUIRED DOCUMENTS TO APPLY

 1. Four copies of "Marriage Petition" signed by both persons who plan to marry.
 2. The birth certificate or passport for foreign nationals or a document as birth certificate issued and approved by local authorities or by related consulates.
 3. A health report. (If demanded by one of the parties).
 4. Six passport size photographs of the persons who plan to marry.
 5. A document proving the civil status of the parties who wish to marry.

 Evlilik Tescili için Gereken Belgeler

 1. Konsolosluk şubesine hitaben evliligin tescilini isteyen ve her iki eş tarafından imzalanmış dilekçe ile şahsen başvuru.
 2. Evlilik belgesinin aslı ve 3 adet fotokopisi.
 3. Her iki eşin nüfus cüzdanlarının aslı. Eşlerden biri yabancı uyruklu ise dogum kagıdı (birth certificate) veya anne ve baba adını, dogum yeri ve tarihini gosterir bir kimlik belgesi. Boşanmıs olanların kazai evlenme yasagı olmadıgını gosterir.T.C.Mahkemelerince verilmis karar metni ve yeni tarihli nufus kayıt örneginin aslı.
 4. Türk vatandaşı ile evlenen yabancı uyruklu kadın,istedigi takdirde, evlilik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Konsolosluk şubesine dilekçe ile başvurmak kaydıyla, evlilik nedeniyle otomatik olarak Türk vatandaşlıgını alabilir. Türk vatandaşı ile evlenen yabancı uyruklu erkekler için evlilik nedeniyle Türk vatandaşlıgına alınma imkanı yoktur.
 5. Yeni nüfus cüzdanı ve Uluslararası Aile Cüzdanında kullanılmak üzere, her iki esin altışar adet renkli resmi. (Yabancü uyruklu eşin 4 adet renkli resmi yeterli olmaktadır.)
 6. Her bir nüfus cüzdan bedeli icin 11,- DKK.
 7. Uluslararası Aile Cuzdan bedeli icin 102,- DKK.